TR | EN
Lisans

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 72'si İngilizce derslerle olmak şartıyla 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ayrıca, mimarlık bölümü öğrencileri, 1 haftalık ölçme bilgisi, 30 gün şantiye ve 30 gün ofis stajı yapmakla yükümlüdürler.

Mezuniyet Şablonu

Ders İçerikleri

Mimarlık Bölümü Öğrenme Çıktıları

Dersler ve Program Çıktısı İlişki Matrisi