TR | EN
Staj

Stajlar ve Süreleri

2015 ve sonrası girişli öğrenciler için;

             25.12.2015 tarih ve 05 sayılı Fakülte Kurulu kararı :

Mimarlık Bölümünün 2015 ve sonrası girişli öğrencilerin staj sürelerinin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

İkinci yarıyılın sonunda: Yaz Stajı I / Ölçme Bilgisi (1 hafta-5 iş günü)

Dördüncü yarıyılın sonunda: Yaz Stajı II / Şantiye/Arkeolojik Kazı Stajı (30 iş günü)

Altıncı yarıyılın sonunda: Yaz Stajı III / Büro Stajı (30 iş günü)

olmak üzere toplam staj süresi 65 gün olacaktır.

2012-2015 arası girişli öğrenciler için;

22.08.2013 tarih ve 03 sayılı Fakülte Kurulu kararı:

Mimarlık Bölümünün 2012 ve sonrası girişli öğrencilerin staj sürelerinin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasının uygunluğuna,

İkinci yarıyılın sonunda: Yaz Stajı I / Ölçme Bilgisi (3 hafta-15 iş günü)

               Yaz Stajı II / Röleve Stajı (3 hafta-15 iş günü)

Dördüncü yarıyılın sonunda: Yaz Stajı III / Şantiye/Arkeolojik Kazı Stajı (30 iş günü)

Altıncı yarıyılın sonunda: Yaz Stajı IV / Büro Stajı (30 iş günü)

olmak üzere toplam staj süresi 90 iş günü olacaktır.

Çift Anadal öğrencileri için;

 • 12.04.2016 tarih ve 01 sayılı Fakülte Kurulu kararı:

Mimarlık Bölümünde çift anadal programına kayıt olacak İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015 ve sonrası öğrenciler için 30 (otuz) gün Büro Stajından sorumlu olmalarının uygunluğuna karar verilmiştir.

2012 öncesi girişli öğrenciler için;  toplam staj süresi 40 iş günü olacaktır.

Staj Süreci

Öğrencilerin staj yapmak için izlemesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Öğrenci, yapılacak staj türüne uygun bir işletme belirler.
 • Belirlenen işletmenin uygunluğunu kontrol etmek için Staj Komisyonu Başkanlığından onay alır.
 • Staj Komisyonu staj yerini uygun bulur ise, öğrenci staj yapılmasının zorunlu olduğunu ve staj süresince ilgili yasa gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalığı primlerinin üniversitemizce ödeneceğini belirten staj zorunluluk belgesini (EK-1), eğer işletme isterse, doldurup Staj Komisyonu Başkanlığına onaylatarak işletmeye iletir.
 • Öğrenci staj yapmak üzere kabul edildiğini bildiren, staj kabul belgesini, staj yapacağı işletmeye onaylatır.
 • Öğrenci;
  1. Staj kabul yazısı
  2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  3. Doldurulmuş halde 2 adet Staj Başvuru Formu (EK-2),
  4. 1 adet Sağlık Provizyonu Müstehaklığını Gösteren Belge (Belge E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi'nden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak çıktı alınarak hazırlanacaktır. SPAS Müstehaklık Belgesi almak için tıklayınız).

ile birlikte, staja başlama tarihinden en geç 15 gün önce Staj Komisyonu üyelerine başvurur.

 • Birden fazla stajı ard arda yapacak öğrenciler,  Staj Başvuru Formuna, staj yapacağı ikinci işletme bilgilerini de yazarlar. Forma “Staj Başlama Tarihi” olarak ilk yapılacak stajın başlangıç tarihi, “Staj Bitiş Tarihi” olarak da ikinci stajın bitiş tarihi belirtilir.
 • Öğrenciler staja başlamadan önce;
  1. 1 adet Staj Başvuru Formu (doldurulmuş ve imzalı)
  2. 1 adet SGK Formu

Bölüm Başkanlığından teslim alır.

 • Öğrenci  Staj Değerlendirme Formu (EK-3) ve staj defterini Meşelik Kampüsü'nde fotokopi odasından temin eder. Staj defteri ön sayfasını doldurur, fotoğraf yapıştırır. Fotoğraf üzeri Bölüm Başkanlığınca onaylanır.
 • Staja belirttiği tarihte başlar.
 • Staj esnasında eğer işyerinde staj ücreti ödeniyor ise,  “STAJ ÜCRETLERİNE İŞSSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMUödenmiyor ise STAJ ÜCRETİ TALEP ETMEME BİLGİ FORMUdoldurulup öğrenci ve işletme yetkilisi tarafından imzalanır. Bu iki formdan biri ve ücret ödendiğine dair banka dekontu (ücret ödenmiş ise) staj bitiminden 2 işgünü içinde, Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Bölüm Başkanlığı, ödeme yapılanların listesini en geç izleyen ayın ikinci gününe kadar Dekanlık Makamına bildirir.
 • Öğrenciler staj boyunca hazırladıkları staj defteri (ve staj raporu) ile onaylanmış staj sicil fişini, staj bitimini izleyen eğitim döneminin en geç ilk 3 haftası içinde bölüm staj komisyonuna teslim eder.
 • Staj defteri (ve staj raporu) Staj Komisyonu veya görevlendirdiği öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde, öğrenci sözlü sınava alınabilir. Değerlendirme, yarıyıl başlangıcından itibaren en geç iki ayı içinde sonuçlandırılır.
 • Değerlendirme sonucu sistem yetkisi olan Staj Komisyonu üyesi tarafından OGÜBS sistemine giriş yapılmak suretiyle öğrenciye duyurulur. Başarısızlık halinde staj tekrarlanır.
 • Stajlara ait sicil fişleri staj türlerine göre tasniflenir ve Bölüm Başkanlığınca saklanır.
 • Öğrenci, değerlendirme ilanından bir hafta içinde, Bölüm Başkanlığına, itirazda bulunabilir. Bölüm Başkanlığı bir hafta içinde nihai kararı verir. 

Daha detaylı bilgi için: Mühendislik Mimarlık Fakültesi Staj Açıklamaları