TR | EN
Kalite
  • Vizyon 

Ulusal ve uluslararası ölçekte saygın, disiplinler arası araştırma ve çalışma yürütebilen, sosyal, ekonomik ve ekolojik problemlere günümüz ve gelecek bağlamında çözümler üretebilen bir tasarım eğitimi sunmak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nün vizyonunu oluşturmaktadır.


  • Misyon

Eğitimde güncel gelişmeleri takip ederek, öğrencilere çok boyutlu, yaratıcı ve bilimsel düşünme yetenekleri kazandırmayı amaçlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü, eğitim yaklaşımını mezunlarının akademik, profesyonel ve düşünsel alanda kendilerini yetkin hissettikleri bir bilgi birikimi, bakış açısı ve bilişsel beceri düzeyi edinmelerini sağlamak üzere kurgulamıştır.


  • Öğrenim Çıktıları

ÖÇ1

Yerel ve evrensel olanı mimari tasarım, mekânsal planlama süreçleri ve inşa edili form süreçleri ile ilişkilendirmek.

ÖÇ2

Sosyal ve kültürel bağlam ile de ilişkilendirerek, mimarlık alanına ait bilginin yorumlanması ve geliştirilmesi üzerinden problem tarifi ve formülasyonu yapmak.

ÖÇ3

Mimarlık alanında teknik bilgi, estetik duyarlılık ve mesleki etiği geliştirmek.

ÖÇ4

Gerekli alanlar arasında disiplinlerarası uzmanlaşmayı sağlamak.

ÖÇ5

Enerji, yerel ve/veya evrensel konut ve yerleşme biçimleri alanlarında kişi-çevre etkileşiminin her aşamasında araştırma ve tasarımın kalitesini artırmak.

ÖÇ6

Mimarlık alanında yaratıcı düşünme ve yapma süreçlerinin metodlarını geliştirmek.

ÖÇ7

Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

ÖÇ8

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.

ÖÇ9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği , bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ÖÇ10

Mimarlık ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında ve hukuksal sonuçlar konusunda farkındalık.

 


  • Dersler ve Program Çıktısı İlişki Matrisi
DERS KODU DERS ADI DERSİN PÇ'YE ETKİN KREDİSİ
ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ3 ÖÇ4  ÖÇ5 ÖÇ6 ÖÇ7 ÖÇ8 ÖÇ9 ÖÇ10
152011210 Anlatım Teknikleri (TBK yr.) X X   X   X X X    
152011202 Tasarıma Giriş 101 X   X X   X X      
152011207 Adv. Read. and Writing I  X X X X X X X X X  
152011204 Visual and Graphic C.  X X X X X X X      
152011203 Introduction to Arch. 121  X X X X X X X      
152012207 Mimari Görselleştirme (TBB y.) X X   X   X X X    
152012206 Advanced Reading and Writing II X X X X X X X X X  
152012202 Tasarıma Giriş 102 X   X X   X X      
152012203 Introduction to Arch. 122 X X X X X X X      
152012204 Building Science and Tech. 152 X X X X X X X   X  
152012210 Sanat Tarihinde Yapılı Çevre X X X X X X        
152013553 Mimari Tasarım 201 X X X X X X X X X  
152013556 Bilgisayar Destekli Tas. 261 X   X X   X X   X  
152013555 Building Sci. and Tech. 251 X X X X X X X   X  
152013554 History of Art and Arch. 221 X X X X X X X      
152014553 Mimari Tasarım 202 X X X X X X X X X  
152014556 Bilgisayar Destekli Tas. 262 X   X X   X X   X  
152014555 Building Sci. and Tech. 252 X X X X X X X   X  
152014554 History of Arch. 222 X X X X X X X      
152013560 Malzeme Seçimi & Detay İlişkileri X X X X X X X X X  
152013558 Çağdaş Mekan Eleştirisi 271 X X X X   X        
152013557 Architectural Representation    X X X   X X      
152014557 Herkes İçin Tasarım   X X X X   X      
152014563 Çağdaş Mimarlık Tarihi X X X X X X X X X  
152014564 Indesign     X X   X   X    
152015348 Mimari.Strüktür Sistem.331 X   X X X X X X X  
152015337 Mimari Tasarım 301 X X X X X X X X X  
152015338 Theories of Arch. 321 X X X X X X X      
152015339 Building Physics 351 X X X X X X X   X  
152015347 Technical English I X X X X X X X X X  
152016354 Mimaride Strüktür Sistemleri 332 X   X X X X X X X  
152016347 Mimari Tasarım 302 X X X X X X X X X  
152016348 Theories of Architecture 322 X X X X X X X      
152016349 Building Physics 352 X X X X X X X   X  
152016350 Technical English II   X   X   X        
152016361 Çağdaş Sanat ve Kent İlişkileri X X X X X X X X    
152016359 Açık Avlu Tasarımları Malzeme Plantasyon X X X X X X X      
152016358 Design Thinking X X   X   X X X X  
152016356 Tasarım ve Felsefe X X X X X X X X X  
152016355 Batılılaşma Döneminde İstanbul X X X X X X X X X  
152015351 Kentsel Tasarımın Boyutları I X X X X X X X X X  
152017439 İş Sağlığı ve Güvenliği I   X X X X   X X X  
152017433 Mimari Tasarım 401 X X X X X X X X X  
152018439 İş Sağlığı ve Güvenliği II   X X X X   X X X  
152018433 Mimari Tasarım 402 X X X X X X X X X  
152017432 Bilim Kurgu Edeb. Mim. Oku. X X X X   X X   X  
152017445 Pedestrian Spaces X X X X X X X X X  
152017442 Mimarlık Konuları X X X X X X X X X  
152017441 Koruma Yaklaşımları X X X       X X X  
152017440 Yapı Hukuku I     X X   X   X X  
152017436 Urban History and Theories 421 X X X X   X        
152017447 Doğal Sistemler ve Peyzaj Tasarımı                    
152017438 Dünya Kentleri ve Mimarlık X X X X X X X X X  
152017446 Building Information Modeling X   X X X X X X X  
152018434 Kent Kültürü ve Kentsel Mekan Üretimi X X X X X X X X    
152018441 Design in Historic Urban Landscape X X X X X X X X X  
152018440 Yapı Hukuku II   X X X   X   X X  
152018442 Belgesellerle Kenti Okuma X X X X X X X X X  
152018443 Architecture and Narrative X X X X X X X X    
152018444 Antik Mimaride Anlam ve Söylem     X   X   X X X  

  • Bölüm Kalite Kurulu

Prof.Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK
Doç.Dr. Başak GÜÇYETER
Doç.Dr. Gökçe KETİZMEN ÖNAL
Dr.Öğr.Üyesi Açalya ALPAN


  • İç Paydaşlar

İnşaat Bölümü

Sanat ve Tasarım Fakültesi

  • Dış Paydaşlar

Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Tepebaşı Belediyesi

Odunpazarı Belediyesi

ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü