TR | EN
Araştırma Projeleri
  • TÜBİTAK 4004

“Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 2018”, Proje No: 118B452 Proje Başlığı: Mimarlık Öğrencilerinde Ekolojik Benlik Oluşumu İçin Antik Frig Vadisinde Doğa Eğitimi (EKOBEN), 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk

  • TÜBİTAK 4005

"Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı,2018", Proje No: 118B131, Yenilikçi Bir Eğitim Uygulaması Olarak Senaryo Tabanlı Betimleme İle Tasarım: Tasarım Okullarında Yaratıcılığın Güçlendirilmesi Ve Erişilebilir Tasarıma Yönelik Deneysel Bir Metodoloji (YERTAS), 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk

  • ESOGÜ Bilimsel Araştırma C2 Kamu Ortaklı Projesi

"Eskişehir Yürünebilir Kent Merkezinin Okunabilirliğinin Ve Yaya Odaklı Yol Bulma Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi (ESKMOKA)"

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk